KızılcaHamam

Ulaşım

Kızılcahamam Ankara’ya79 km uzaklıkta. E,-89 karayolu ve TEM Otoyoluyla 45 dakika. Esenboğa havaalanına ise 1 saat uzaklıkta. İstanbul’a karayolu ile uzaklığı da 350 km. Ankara’dan Kızılcahamam’a gitmek için Etlik Garajlarından ve Kültür Merkezinden Belediye Otobüsleri her 20 dk. kalkmaktadır. Otobüsler Ankara’dan sabah 7.30-22.30 arası, Kızılcahamam’dan ise 07.00-20.30 arası çalışıyor.

Tarihi ve Coğrafyası

Kızılcahamam İlçesi Ankaraya 80 km uzaklıktadır. Ancak ilk bilinen ilçe merkezi bugünkü Demirciören köyü yerleşim yeri olup, kayıtlarda Yabanabat olarak geçmektedir. 1880 yılında ilçe merkezi eski adı çorba olan şimdiki Pazar bucağına taşınmış ve 1915 yılında bugünkü yerleşim yerine nakledilmiştir. Bölgemizde bulunan Hitit devri kalıntıları göz önünde tutulursa bölgenin yerleşim yeri olarak tarihinin M.Ö.' ki dönemlere dayandığı anlaşılmaktadır. Kızılcahamam ilçesi doğudan Çubuk, batıdan Çamlıdere ve Güdül, kuzeyden Çankırı'nın Çerkeş ve Bolu'nun Gerede ilçesi ile güneyden Ayaş ve Kazan ilçeleriyle çevrilidir. İlçemizde Kurtboğazı, Eğrekkaya ve Akyar barajları mevcut olup bu barajlar Ankara’nın sulama ihtiyacını karşılayan barajlardır. Akyar barajının suyu Eğrekkaya barajına ve oradan da Kurtboğazı barajına transfer edilmektedir. Kızılcahamam İlçesi yeraltı suları bakımından zengindir. Özellikle şifalı kaplıcaları meşhurdur. Kızılcahamam İlçesinde karasal iklim hüküm sürmesine karşın yapılan barajlar ve Karadeniz’e yakınlığından dolayı Batı Karadeniz iklimi özellikleri de görülmektedir. Kızılcahamam İlçesinde ortalama nem % 66 ' dır. En yüksek nem kış aylarında % 76, en düşük Eylül ayında % 4 olarak tespit edilmiştir. 107 köyü ve bir beldesi olan ilçenin 2000 yılı sayımına göre nüfusu 33 623’dür. Bu nüfusun 16 195 ilçe merkezinde, 17428’ köylerde yaşamaktadır. Kızılcahamam İlçesi 1711.87 Km2 ' lik alan üzerine kurulmuş olup ,merkezinin rakımı 975 metredir.

Kızılcahamamda Neler Var?

Soğuksu Milli Parkı

Tabii güzelliklerimizin belki de en çok bilineni ve önemlisi olarak yıllardır ilçemizle birlikte anılır. Ankara’ya 81 ve ilçe merkezine 1 Km. uzaklıkta bulunan Soğuksu, 1959 da hükümet kararı ile Millî Park yapılmış.
Park sahasının kaynak değerlerini, İç Anadolu stebinden Kuzey orman kuşağına geçişteki Karaçam ormanları ile bu ormanların sunduğu rekreasyon potansiyeli teşkil ediyor. Zaten bu özelliği ile Millî Park yapılması düşünülmüş. “Zümrüt” gibi bir yeşilliğin hakim olduğu park alanı, gerçekten bozulmaya yüz tutmuş tabii zenginlikler içinde orijinal yapısı ile ender güzellikleri saklayan ve her mevsim farklı görüntülerle insana sunan bir esrara sahip.
Himmet Arslan, Millî Parkımızın eski günlerini şiirimsi bir ifadeyle şöyle dile getiriyor;
”Bir genç gurubu, bir aile Millî Park içinde ay ışığının verdiği sükûn ve rahatlıkla, çadırlarında renkli fenerlerle süslü unutulmaz gecelerini yaşarken, Aşıklar Yolunda mes’ut çiftleri elele görmek olağan şeylerdendir. Reçine kokulu çam ormanları,eskinin ünlü kahramanı Köroğlu’nun at sürdüğü ve Bolu Beyi’ne kafa tuttuğu yaylaların devamıdır.
Kaynağına sığmayıp taşan kaliteli membağ suları,kır tipi şömineleri, sıhhî tuvaletleri, kır bankları,çocuk bahçeleri, spor alanları, telefon kabinleri, hayvanat bahçesi, tabiat müzesi, gazino ve diğer eğlence yerleriyle ilham verici güzelliktedir.
Bu bölgede inşa edilen, mızrak gibi göğe yükselen çam ağaçlarının arasında muhteşem turistik hotel, (Çam Oteli) her mevsimde bir başka güzellikle insanlara bağrını açan tabiatın göğsünde bir yürek gibidir.
Güneşli günlerde piknik alanları dolup taşarken,kışın kar,orman denizini beyaz bir gelinlik gibi kaplayınca bu hareketli hayat durmaz. Bu sefer kışın tadını çıkarmak, karda dolaşmak ,kayak yapmak, kışın eşsiz görünümünü seyretmek insana mutluluk verir. İşte bu çam parçası, büyük şehrin tozlu dumanlı, gürültülü ve bitkin hayatından kaçanların, yaka silkenlerin bir dinlenme ve istirahat yeridir.”
İdarî bakımdan Orman Bakanlığı Millî Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü, Ankara Baş Mühendisliğine bağlı olan Millî Park içinde 16 Km. lik stablize bir çevre yolu, dağ turizmi meraklıları için kamp, tırmanma ve yürüyüş alanları yanında oto-kros parkuru olarak kullanılabilecek yerler mevcut.
Ayrıca Kuzcapınar ve Gölderesi mevkilerine uzanan talî orman yolları mevcuttur. Günün her saatinde, her köşesinin ayrı güzellikte manzarası olan parkımızın her mevsimde ulaşımı uygundur. Sahanın yakın çevresinde Kızılcahamam ilçe merkezi ile ilçeye bağlı Karacaören, Sazak, Saraycık ve Yeşilköy gibi köyler bulunmaktadır.
Parkın sahası 1370 hektar olup, bunun 220 hektarlık kısmı (tesis, zirai arazi, çayır, kayalık Vb.) açık alan geri kalan 1150 hektarlık kısmı ise ormanlık alandır. Ormanlık alanın genel alana oranı % 83 dür. Sınırları ise; Kuzeyde Tolubelen Tepesi, Biraderin Pınarı, Çakmaklının Doruk ve Kayabelen Tepesi. Doğuda; Kara tepe ve Kol tepe. Güneyde; Samrıdoruk Tepe ve Harmandoruk Tepe. Batıda ise; İncegeliş Sırtı, Göllü Mevkii ve Tolubelen Tepesi vardır.

Kara Akbaba

Burada İlçemiz için önem arzeden ve Souksu Milli Parkının karakyeristik özelliklerinden Kara Akbaba hakkında bilgi vermek gerekecektir.
Dünyada nesli tehlikede olan ve Avrupa'nın birçok bölgesinde de sayısı hızla azalan Kara Akababa türüne ait Türkiye'deki bilinen en büyük kolonilerinden biri ilçemizde bulunmaktadır. Birleşmiş Milletlerin desteği ve Orman Bakanlığının ortak çalışmaları ile yürütülen bir proje ile uzun vadede, kısmen Milli Park olan alanın içindeki Kara Akbaba kolonisini tehdit eden faktörlerin belirlenmesi, ortadan kaldırılarak populasyonun korunması amaçlanmıştır.
Varolan populasyonun durumunun tesbiti için saha çalışmaları yapılmıştır. Literatür taramaları yapılarak türe ait bilgi derlenmiş ve Avrupa için Birdlife International tarafından 1995 yılında hazırlanmış Kara Akbaba Koruma Eylem Planı Türkçe’ye çevrilmiştir.
Proje alanının temel ekosistemi Karaçam Pinus nigra ile Meşe Quercus sp. ormanıdır. Belli bir boyun üzerindeki çam ağaçlarının kesimi, potansiyel ya da kullanılan yuva ağaçlarını ortadan kaldırarak, türün üreme başarısını olumsuz etkilemektedir. Ormancılık faaliyetlerinde, yaban hayatını dikkate alan yaklaşımlar tercih edilmesi gereği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu yüzden, saha çalışmaları sırasında belirlenen aktif ve potansiyel yuvaların bulunduğu ağaçlar için olası bir kesim çalışmasına karşı ilçemiz Orman İşletmesi ile temasa geçilmiştir.
Kuş Araştırmaları Derneği; Kara Akbaba 2001 proje ortakları Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü ve Ankara Başmühendisliği ile 2-3 Kasım 2001 tarihlerinde “Kara Akbaba Koruma Eylem Planına Doğru” başlığı altında, Soğuksu Milli Parkı’nda bir çalışma düzenlemiştir. Bu çalışma sonuçları bir rapor olarak derlenmiş, ayrıca Türkiye için bir Koruma Eylem Planı taslağı hazırlanmıştır. Bu çalışma sonunda belirlenen Kara Akbaba ile barışık ormancılık çalışmalarının da içinde yer aldığı, Orman İşletme Şeflikleri’nin bilgilendirilmesi amacıyla bir kitapçık basılması kararlaştırılmıştır. Bu kitapçık Hollanda Tarım Doğa ve Gıda Kalite Bakanlığının desteklediği Kara Akbaba 2003 Projesi kapsamında bastırılıp ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtılmıştır.
1-Milli Park girişinde bir ziyaretçi merkezi yapılması ve bu merkezin bir bölümünün Kara Akbaba’ya ayrılması planlanmıştır. Yapım çalışmaları tamamlanan bu ziyaretçi merkezinde, Kara Akbaba dışında bölgede bulunan diğer hayvan ve bitki örtüsüne dair bilgi edinilmesi mümkündür.
2-Yerel halkla yapılan toplantılar ve yöre ilköğretim öğrencileri için düzenlenen şenlik bu yörede gelecekte de Kara Akbaba konusunda bilinçli bir toplum oluşmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bölge halkına Kara Akbaba’yı tanıtıcı poster ve broşürler dağıtılmıştır.
3-Kızılcahamam’daki ilköğretim okulu öğrencilerine 10 Haziran 2001 tarihinde Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı Festival Alanı’nda “Kara Akbaba Çocuk Şenliği” düzenlenmiş, çocukların aktif katılımının sağlandığı oyunlarla konu hakkında bilgilendirilmişlerdir.
4-Milli Park ziyaretçilerinin profilini çıkarmak ve Milli Park’a bakış açılarını öğrenebilmek amacıyla bir anket çalışması yapılmıştır. Ayrıca ziyaretçilerin Milli Park sınırları içerisindeki yuvaları rahatsız etmelerine karşı, bazı gezi yollarının geçişe kapatılması önerilmiştir.
5-Tüm bu proje çalışmalarında, Kızılcahamam Orman İşletme Müdürü, Kızılcahamam Merkez İşletme Şefi ve Milli Parklar Şefi ile Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Belediyesi’nin katılımı ve projeyi sahiplenmesi ile Kara Akbaba 2001 Projesi yöreden önemli ölçüde destek görmüştür. Ayrıca arazi çalışmaları ile çocuk şenliği ve bilgi derlenmesinde gönüllü desteği de alınmıştır.
2002 yılı Ağustos ayında tamamlanan bu proje ile ilgili olarak, önümüzdeki dönemlerde de Kızılcahamam’daki Kara Akbaba populasyonu gözlem çalışmaları aralıklı olarak devam etmektedir.

Su Alanları

Soğuksu Milli Parkı içerisinde su alanı bulunmayıp, mevcut tesislere su veren su depoları vardır. Alan içinde muhtelif yerlerde 4 adet su deposu ve 27 adet çeşme var.Milli park sahası içerisindeki sular, milli parkın ve diğer tesislerin (otel-gazino) ihtiyacını karşıladığı gibi, şişelenerek piyasada da arz edilmektedir. Milli park sahası içerisinde akan küçük dereler mevcuttur, yaz-kış akan bu derelerde hiçbir kirleticiye rastlanmamıştır. Soğuksu deresi balıkçılık için uygun ise de, su ihtiyacı çok fazla olan milli parkta balık üretimi yapılmamaktadır. Daha önceleri suni alabalık üretilmeye başlanmıssa da sonradan vazgeçilmiştir.
-Bahçeyeri: Büyük Soğuksu’dan sonra, çevre yolunu takiben gelinen ve Patalya termal Otelinin de içinde bulunduğu günü birlik kullanım bölgesidir.
-Kuyubaşı: Bahçeyeri’nden sonraki iki ayrı bölümden meydana gelen ve en geniş kullanım kapasitesine sahip olan bölgedir.
-Gölderesi: Aynı ismi taşıyan derenin vadisinde bulunan ve iki ayrı bölümden meydana gelen günü birlik ve kamp kullanımına uygun bir bölgedir.
-Bostanlar Tarlası: Ortalama yüksekliği 1400 metre olan, günü birlik ve kamp kullanımına uygun bir bölgedir.
-Kuzcapınarı: Millî Park içinde en ilginç bölümlerden biridir. Çünkü burada yerli bitki örtüsünün tarihî anıtı olan “Fosil Ağaç” bulunmaktadır. Günü birlik kullanım için elverişli olan bölgedeki fosil ağaç koruma altına alınmalıdır.
-Göllü: 1500 metre yüksekliği ile, Millî Park alanının en yüksek toplu kullanım alanı olup günü birlik ve kamp kullanımına uygundur.
-Karaseki: Millî Park ve bölgenin, tabii bitki örtüsünün tipik temsilcisi olan bu bölge, ”Doğal Karakteri Korunacak Bölge” olarak ayrılmıştır.
-Atatürk Çamı: Büyük Soğuksu’da 1934 yılında Atatürk’ün ilçemizi ziyaret ettiği sırasında dinlendiği yerdir. Gerek tarihî önemi, gerek çevresindeki tabii yapının güzelliği nedeniyle Millî Park’ın en önemli yerlerinden biridir.

Kızılcahamam Tanıtım Videosu

Bu sayfadaki içerikler Kızılcahamam belediyesi'nin web sitesinden alınmıştır...